TOV disclosure report - GSK India

Sr No HCP Name Total Honorarium paid within Jan to Dec 2021
(Amount in INR)
Indirect Payment Total
Travel Accommodation
1 Dr Soumya Das 83,800 - - 83,800
2 Dr Pawan Gupta 39,000 - - 39,000
3 Dr.Jeenam Shah 20,295 - - 20,295
4 Dr.Ravikant Zala 20,295 - - 20,295
5 Dr.Sreenivas V 35,000 - - 35,000
6 Dr.Sanjay Sachdeva 35,000 - - 35,000
7 Dr.Aruna Poojary 35,000 - - 35,000
8 Prof.Dr.Vijay N Yewale 35,000 - - 35,000
9 Dr.Balaji Veeraraghavan 35,000 - - 35,000
10 Dr.Tanu Singhal 35,000 - - 35,000
11 Dr.Christopher E De Souza 35,000 - - 35,000
12 Dr.Krishnan Ganapathy 35,000 - - 35,000
13 Prof. (Dr) Suptendra Nath Sarb 20,000 - - 20,000
14 Dr.S K Jindal 31,500 - - 31,500
15 Dr.J C Suri 31,500 - - 31,500
16 Dr. D.J.Christopher 31,500 - - 31,500
17 Dr. Prantar Chakrabarti 29,750 - - 29,750
18 Dr.Lancelot M Pinto 77,000 - - 77,000
19 Dr.Rajesh Swarnakar 27,000 - - 27,000
20 Dr.Kamal Kishore 38,000 - - 38,000
21 Dr Deepak Prajapat 66,000 - - 66,000
22 Dr.Sandeep Nayar 18,000 - - 18,000
23 Dr.Bhaskar Narayan Chaudhuri 54,450 - - 54,450
24 Dr.Ritabrata Kundu 54,450 - - 54,450
25 Dr.Tushar Kanti Ghosh 54,450 - - 54,450
26 Dr Deepak Haldipur 17,850 - - 17,850
27 Dr Bhaskar Shenoy 19,450 - - 19,450
28 Dr Rahul Magazine 22,500 - - 22,500
29 Harjitsing Dumra 97,000 - - 97,000
30 Dr. Ashok Rajput 84,500 2,195 - 86,695
31 Dr. Ravindra Mehta 115,500 - - 115,500
32 Dr.Sarvinder Singh 43,000 1,470 - 44,470
33 Dr.Gayatri Devi Yellapu 17,500 - - 17,500
34 Dr. Vamsi Krishna Mutnuri 16,900 - - 16,900
35 Dr. Sumeet Singhania 92,590 - - 92,590
36 Dr. S Z Jafrey 25,590 - - 25,590
37 Dr Deepak Talwar 44,000 - - 44,000
38 Dr.Raja Dhar 223,040 - - 223,040
39 Dr.Salil Bendre 78,200 - - 78,200
40 Dr.Shyam Kukreja 19,450 - - 19,450
41 Dr.Devinder Rai 17,850 - - 17,850
42 Dr.Prem Pais 22,500 - - 22,500
43 Dr.Mehul Thakkar 21,250 - - 21,250
44 Dr Pervaiz A Koul 23,125 - - 23,125
45 Dr.Sunilkumar Singh 30,000 - - 30,000
46 Dr. (Prof.) Chandrashekara S 33,750 - - 33,750
47 Dr. SHASHANK AKERKAR 33,750 - - 33,750
48 Dr.R N Sarkar 33,750 - - 33,750
49 DR.V. KRISHNAMURTHY 33,750 - - 33,750
50 Dr.B.G.Dharmanand 33,750 - - 33,750
51 Dr. Anand N. Malaviya 33,750 - - 33,750
52 Dr.Banwari Sharma 33,750 - - 33,750
53 Dr.Mood Narayan 16,875 - - 16,875
54 Dr. Aruna Kumari Badam 20,000 - - 20,000
55 Dr.Narayan Jayashankaran 19,450 - - 19,450
56 Dr.Pankaj R Parekh 17,850 - - 17,850
57 Dr.P Arjun 18,820 - - 18,820
58 Dr.Aloke G Ghoshal 68,820 - - 68,820
59 Dr.Paramez A R 27,000 - - 27,000
60 Dr.Anant Mohan 18,820 - - 18,820
61 Dr.Manoj D Yadav 96,590 - - 96,590
62 Dr Kamalakar Dandekar 14,237 - - 14,237
63 Dr Mukesh Sanklecha 19,450 - - 19,450
64 Dr.Anil Kumar Bhalla 71,390 - - 71,390
65 Dr.Bharat V Shah 71,390 - - 71,390
66 Dr.Deodatta S Chafekar 33,750 - - 33,750
67 Dr.Edwin Fernando M 71,390 - - 71,390
68 Dr.Narendra M Dedhia 33,750 - - 33,750
69 Dr.Prem Prakash Varma 71,390 - - 71,390
70 Dr.Agam Vora 99,230 - - 99,230
71 Dr.Kapil Zirpe 28,230 - - 28,230
72 Dr.Rajesh Bharadwaj 17,850 - - 17,850
73 Dr.L N Taneja 19,450 - - 19,450
74 Dr. V V Varadarajan 17,850 - - 17,850
75 Dr.P Vijaya Krishnan 19,450 - - 19,450
76 Dr. V R Pattabhi Raman 110,492 - - 110,492
77 Dr Sitesh Roy 88,869 - - 88,869
78 Dr.Ranjan Raychowdhury 19,450 - - 19,450
79 Dr.Jaydeep Choudhury 19,450 - - 19,450
80 Dr.Areena Hoda Siddiqui 19,450 - - 19,450
81 Dr.Sanjay Niranjan 19,450 - - 19,450
82 Dr.Rakesh Srivasatava 19,450 - - 19,450
83 Dr.Amit Gupta 37,640 - - 37,640
84 Dr.Tarun Kumar Jeloka 37,640 - - 37,640
85 Dr Santosh Varughese 37,640 - - 37,640
86 Dr Raj Kumar Sharma 37,640 - - 37,640
87 Dr.Vijay Kher 37,640 - - 37,640
88 Dr.Vishwanath S 37,640 - - 37,640
89 Dr.Abraham Georgi 37,640 - - 37,640
90 Dr.Anoop M Gowda 37,640 - - 37,640
91 SISHIRBHAI DASHRATHMAL GA 37,640 - - 37,640
92 Dr.SANKARAN SUNDAR 37,640 - - 37,640
93 Dr. PRATIM SENGUPTA 37,640 - - 37,640
94 Dr Rakesh Godara 43,295 - - 43,295
95 Dr.Jai Bharat Mullerpattan 25,590 - - 25,590
96 Dr. K.S.Satish 103,730 - - 103,730
97 Dr. Prashant Chhajed 163,730 - - 163,730
98 Dr Puneet Khanna 81,230 - - 81,230
99 Dr.Samir Dilip Garde 45,795 - - 45,795
100 Dr.Gaurav Gupta 20,295 - - 20,295
101 Dr Sonam Solanki 50,000 - - 50,000
102 Dr Gopal Chawla 23,000 - - 23,000
103 Dr P C Kathuria 25,000 - - 25,000
104 Prof (Dr) SK Chhabra 56,000 - - 56,000
105 Dr Anand Jaiswal 53,000 - - 53,000
106 Dr Vijay Warad 23,000 - - 23,000
107 Dr Pawan Agarwal 25,000 - - 25,000
108 Dr Venkata Nagarjuna Maturu 93,000 - - 93,000
109 Dr Swapnil Mehta 31,000 - - 31,000
110 Dr Azmat Karim 74,000 - - 74,000
111 Dr Loveleen Mangla 41,000 - - 41,000
112 Dr Kaushik Saha 46,000 - - 46,000
113 Dr Saibal Moitra 53,000 - - 53,000
114 Dr B P Singh 28,000 - - 28,000
115 Lt Col (Dr) Manu Chopra 46,000 - - 46,000
116 Dr Priti Meshram 44,000 - - 44,000
117 Dr Mahavir M Modi 67,000 - - 67,000
118 Dr S Narayanan 39,000 - - 39,000
119 Dr Arun Chowdary Kotaru 69,000 - - 69,000
120 Dr Rahul Kumar Sharma 50,000 - - 50,000
121 Dr Ashok Mahashur 23,000 - - 23,000
122 Dr S P Rai 18,000 - - 18,000
123 Dr Alpa Dalal 23,000 - - 23,000
124 Dr Vijay Narain Tyagi 18,000 - - 18,000
125 Dr Ramana Prasad V Velamuru 18,000 - - 18,000
126 Dr Anuradha Ahuja 18,000 - - 18,000
127 Dr Avya Bansal 23,000 - - 23,000
128 Dr Arjun Khanna 23,000 - - 23,000
129 Dr Vikas Pilaniya 23,000 - - 23,000
130 Dr Vijay Hadda 25,000 - - 25,000
131 Dr Saurabh Karmakar 25,000 - - 25,000
132 Dr Chandramani Panjabi 50,000 - - 50,000
133 Dr Bornalli Datta 25,000 - - 25,000
134 Dr Manoj Goel 25,000 - - 25,000
135 Dr Nalin Shah 23,000 - - 23,000
136 Dr Tanushree Gahlot 23,000 - - 23,000
137 Dr Jaydip Pal 18,000 - - 18,000
138 Dr Ashfaq Hasan 25,000 - - 25,000
139 Dr G K Paramjyothi 25,000 - - 25,000
140 Dr Ankit Agrawal 23,000 - - 23,000
141 Dr Vishal Sharma 18,000 - - 18,000
142 Dr Kashmira Jhala 18,000 - - 18,000
143 Dr Swapnil Kulkarni 23,000 - - 23,000
144 Dr Shiba Kalyan Biswal 18,000 - - 18,000
145 Dr Ankit Bansal 23,000 - - 23,000
146 Dr Vasunethra Kasargod 18,000 - - 18,000
147 Dr Sandeepa HS 18,000 - - 18,000
148 Dr Sheetu Singh 25,000 - - 25,000
149 Dr Bharat Gopal 23,000 - - 23,000
150 Dr Ravi Shekhar Jha 21,000 - - 21,000
151 Dr Saurabh Mittal 23,000 - - 23,000
152 Dr T K Jayalaxmi 23,000 - - 23,000
153 Dr Onkar Gupta 18,000 - - 18,000
154 Dr Animesh Arya 25,000 - - 25,000
155 Dr Nimish Shah 18,000 - - 18,000
156 Dr Praveen Valsalan 18,000 - - 18,000
  Total 6,076,048